niedziela, 18 października 2020

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BORKI

W dniu 13.10.2020r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy, spotkanie miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Zebranie prowadził Wójt Gminy Borki Radosław Sałata oraz Gminny koordynator Rady, pracownik UG w Borkach, pani Katarzyna Bober. Podczas sesji obecne były również panie: Ewa Mateusiak – Kierownik Referatu Administracyjno-Społecznego oraz Małgorzata Kulikowska - Dyrektor GOKiS w Woli Osowińskiej.

MRG jest reprezentacją młodzieży, składającą się z 15 Radnych, zamieszkałych na terenie Gminy Borki. W tej kadencji naszą szkołę reprezentują: Zuzanna Mateusiak, Patrycja Góral i Dominika Mazurek pod opieką p. Barbary  Zdunek.

Młodzi Radni złożyli ślubowanie, po czym przystąpili do wyborów Prezydium MRG: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Po ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza pogratulowała również naszej Radnej Zuzannie Mateusiak, która w tej kadencji będzie pełniła funkcję Sekretarza MRG Borki.

Następnym punktem było zapoznanie Radnych ze Statutem MRG i opracowanie planu pracy na rok szkolny 2020/2021.

Członkom Młodzieżowej Rady Gminy życzymy owocnej pracy  i zrealizowania zaplanowanych zadań.

Barbara  Zdunek
 

piątek, 16 października 2020

Opłaty w ZPO

 

Opłata za dożywianie w Zespole Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej za październik 2020 r.

 

 

Szkoła Podstawowa                     63,00 zł (21 dni x 3,00 zł)

Przedszkole                                88,00 zł ( 22 dni x 4, 00 zł)

 

 

Wpłaty należy dokonywać do 15-tego każdego miesiąca                      w sekretariacie szkoły.

 

Odliczenie z dożywiania może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi trzy dni i dłużej w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

Udostępniamy Państwu numer konta bankowego na które można wpłacać pieniądze za dożywianie w Szkole Podstawowej oraz dożywianie  i godziny ponadwymiarowe w Przedszkolu.

 W tytule proszę napisać dane dziecka/ucznia, klasę             i miesiąc za który wnosicie Państwo opłatę.

 

Numer konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

96 8046 1012 2007 0552 1760 0006

środa, 14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

    W tym szczególnym dniu  Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię dziękując wszystkim pracownikom oświaty za niezwykłe zaangażowanie, wytrwałość oraz trud, jaki wkładają w naszą edukację, szczególnie w obliczu obecnej, niełatwej dla nikogo rzeczywistości.

   Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Zając życząc wszystkim pracownikom wielu sukcesów, radości i  dużo zdrowia. Uczniowie w podzięce wręczyli nauczycielom kwiaty i zdrowe jabłuszka, a rodzice zaprosili na słodki poczęstunek.

                                                                                                            Samorząd Uczniowski 

piątek, 2 października 2020

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BORKI IV KADENCJA ROK SZKOLNY 2020-2021


 

Do wyborów na członków MRG Borki zgłosiło się jedenastu kandydatów               z naszej szkoły:

1. Bieniek Laura - kl. VI
2. Karpińska Aleksandra - kl. VI
3. Mateusiak Zuzanna - kl. VI
4. Michalski Kacper - kl. VI
5. Skowron Wiktoria - kl. VI
6. Wylotek Wiktoria - kl. VI 
7. Góral Patrycja - kl. VIII  
8. Guz Anna - kl. VIII      
9. Mazurek Dominika - kl. VIII
10. Polkowska Natalia - kl. VIII
11. Skowron Alicja- kl. VIII

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej otrzymał 3 mandaty               na radnych MRG, więc trzech uczniów z największą liczbą głosów uzyskanych podczas wyborów w dniu 30.09.2020r., otrzymało mandat na radnego

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Borki w roku szkolnym 2020/2021 mandaty otrzymali:

1. Patrycja Góral
2. Dominika Mazurek 
3. Zuzanna Mateusiak 

Celem powołania MRG jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych oraz włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego.

Gratulujemy uzyskanego poparcia!

Opiekun Barbara Zdunek