niedziela, 8 stycznia 2017

GMINNY KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2016

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej zorganizował konkurs, który polegał na  własnoręcznym  wykonaniu  kartki  świątecznej.  Wśród  nagrodzonych  znaleźli  się  również  nasi uczniowie. Wśród gimnazjalistów nagrodzeni zostali:

Wiktoria Danieluk - II miejsce
Marcin Siudaj - III miejsce

Gratulujemy!

PROJEKT GIMNAZJALNY I KONKURS PLASTYCZNY „NAJŁADNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Dnia 16.12.2016 grupa projektowa z klasy II w składzie: Milena Sosnowska, Magda Mitura, Wiktoria Danieluk, Marcin Siudaj, Jakub Piekarski zaprezentowała projekt gimnazjalny z zajęć artystycznych przygotowany pod opieką pani Joanny Paszkowskiej. Składał się on z prezentacji o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych oraz własnoręcznie przygotowanych ozdób, które potem trafiły na kiermasz. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostały przeznaczone na Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Następnie zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową. Złożonych zostało 88 prac ze szkół z gminy Borki. Zostały one podzielone na kategorie wiekowe i rodzaj ozdoby. Wyniki przedstawiają się następująco:


I KATEGORIA – CHOINKI

Klasy 0 - III

I miejsce – Adam Cieślak kl. II PSP Wola Chomejowa
II miejsce - Jakub Jurkowski kl. III SP Krasew
III miejsce – Wiktoria Furtak kl. III Tchórzew

WYRÓŻNIENIE

Jakub Duchowicz  6 lat PSP Wola Chomejowa
Nikola Czarnecka  6 lat SP Tchórzew

Klasy IV – VI

I miejsce – Alicja Skowron kl. IV ZPO Wola Osowińska
II miejsce – Dominika Mazurek kl. IV ZPO Wola Osowińska
III miejsce – Aleksandra Cieślak kl. VI PSP Wola Chomejowa

WYRÓŻNIENIE

Patryk Gajda – kl. V PSP Wola Chomejowa
Paweł Wiater kl. V ZPO Borki
Klasy I – III Gimnazjum

I miejsce – Marcin Siudaj kl. II ZPO Wola Osowińska
II miejsce – Magda Zając kl. Ia ZPO Wola Osowińska
III miejsce – Milena Wrzosek kl. Ib ZPO Wola Osowińska
III miejsce – Wiktoria Mazurek kl. Ib ZPO Wola Osowińska


WYRÓŻNIENIE

Martyna Kojtych kl. Ia ZPO BorkiII  KATEGORIA – STROIKI

Klasy 0 – III

WYRÓŻNIENIE (Rodzinna praca)

Angelika Duchowicz kl. 0 PSP Wola Chomejowa
Weronika Paszkowska kl. 0 SP Tchórzew

Klasy IV – VI

WYRÓŻNIENIE

Marcelina Filip kl. V ZPO Borki
Piotr Skowron kl. VI ZPO Wola Osowińska


III  KATEGORIA – BOMBKI

Klasy 0 – III

I miejsce –Natalia Krzyżanowska kl. 0 SP Tchórzew
II miejsce – Aleksandra Ryszkowska kl. 0 SP Tchórzew
III miejsce – Julia Mazur kl. I SP Krasew

WYRÓŻNIENIE

Sebastian Kołodziej  kl. 0 PSP Wola Chomejowa
Kacper Magnuszewski kl. I SP Krasew
Klasy IV – VI

I miejsce – Sebastian Czarnecki kl. IV ZPO Wola Osowińska
II miejsce – Magdalena Skowron kl. V ZPO Borki
III miejsce – Anna Guz kl. IV Wola Osowińska


IV KATEGORIA – MIKOŁAJ LUB ANIOŁ

Klasy 0 – III

I miejsce – Gabriela Skwara kl. II PSP Wola Chomejowa
II miejsce – Jakub Jurkowski kl. III SP Krasew
III miejsce – Krystian Palenciuk kl. II SP Tchórzew

WYRÓŻNIENIE

Alicja Grabowska – kl. III PSP Wola Chomejowa
Zuzanna Włodarczyk – kl. III PSP Wola Chomejowa

Klasy IV – VI

I miejsce – Mateusz Karpiński kl. V ZPO Borki
II miejsce –Klaudia Górna kl. V ZPO Borki
III miejsce – Julia Żeleźnik kl. V ZPO Borki
WYRÓŻNIENIE

Kacper Fijałek kl. V ZPO BorkiPrzy ocenie prac komisja zwracała uwagę na samodzielność, oryginalność i estetykę przekazanych prac.


Gratulujemy!

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

           16 grudnia 2016 roku klasa Ia gimnazjum uczestniczyła w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Publicznej w Woli Osowińskiej. Młodzież mogła też obejrzeć kroniki znajdujące się w zbiorach biblioteki.
Następnie uczniowie odebrali nagrody uzyskane w konkursach wiedzy o Henryku Sienkiewiczu organizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką im. Łopacińskich oraz Bibliotekę Publiczną w Borkach.
Nagrodzeni zostali:
Marta Majcher – klasa Ia
Mateusz Wierzchowski – klasa Ia
Wojciech Adamowicz – klasa Ia
Błażej Fijałek – klasa Ia

Mateusz Zbiciak  – klasa V

poniedziałek, 19 grudnia 2016

GÓRA GROSZA 2016

Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką pani Agnieszki Zając i pani Moniki Karwowskiej po raz kolejny zorganizowały zbiórkę pieniędzy w ramach „Góry Grosza”. To akcja przygotowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, które zbiera fundusze na różne formy pomocy, m.in. rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka i innym placówkom opiekuńczo – wychowawczym, prowadzi programy szkoleń rodzin zastępczych i adaptacyjnych, pomoc młodzieżowym ośrodkom wychowawczym realizującym nowatorskie programy wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.


W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie, przy wsparciu nauczycieli i pracowników obsługi. W sumie zebraliśmy 476,04 złoty. Najbardziej szczodrzy spośród uczniów szkole podstawowej byli:
Kl. V – 52,55 zł

Kl. IV – 42,77zł
Kl. VIb – 37,45 zł

Natomiast wśród gimnazjalistów wyróżnili się:

Kl. IIIa -147,92 zł 
Kl. Ia – 43, 70 zł
Kl. Ib – 17,03 zł
Wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za zaangażowanie i okazywanie serca potrzebującym!Samorząd Uczniowski