wtorek, 14 lipca 2015

Informacja


Bardzo prosimy absolwentów Gimnazjum z Woli Osowińskiej o odbiór Świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z OKE z sekretariatu szkoły.

środa, 24 czerwca 2015

Zielono w szkole

Wola Osowińska, dnia 18 czerwca 2015r.


Informacja o realizacji zadania:
 „Urządzanie nowych terenów zieleni przy kompleksie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej”
przy wsparciu środków WFOŚiGW w Lublinie.

    W dniu 15 czerwca 2015r. przy kompleksie Zespołu Placówek Oświatowych wykonano nasadzenia łącznie 165 sztuk drzew i krzewów:  13 drzew , w tym 11 sztuk sosny czarnej i 2 sztuki śliwy wiśniowej Woodi oraz 152 sztuk krzewów: irgi horyzontalnej, tui żywotnik, tawułki, berberysów, pięciornika, pęcherznicy kalinolistnej,  derenia białego, głogu pośredniego oraz tuje kule.
Harmonogram rzeczowo-finansowy został zrealizowany a oczekiwane cele ekologiczne osiągnięte. Został utworzony teren zieleni, zakupiliśmy i wykonaliśmy nasadzenia drzew i krzewów.  Estetyka terenu wokół szkoły wyraźnie poprawiła się, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość zgłębić swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, rozpoznawać różne gatunki roślin, prowadzić własne obserwacje  i czerpać radość z obcowania na łonie natury.
    Dzięki wsparciu środków z WFOŚiGW zaplanowane zadanie udało się zrealizować w całości a nauczyciele będą mieli możliwość prowadzenia zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych np. zajęcia terenowe, zielone lekcje, itp.Całkowity koszt zadania 4034,00 zł, w tym 2000,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Lublinie i 2034,00 zł ze środków własnych.

Tekst: Danuta Karpińska