wtorek, 26 kwietnia 2011

XII Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego

XII Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego


 Zobacz wszystkie zdjęcia !!!

19-03-2011

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej
Fotoreportaż z Uroczystości Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Dnia 19 września 2010 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w miejscowym kościele, której oprawę uświetniła Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych w Radomiu oraz Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
Dalsza część obchodów miała miejsce na placu szkolnym przy tablicy poświęconej patronowi, gdzie powitano gości:
- Macieja Czulickiego przedstawiciela Prezydenta RP z BBN;
- Jacka Dziubę Dyrektora Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu do Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- gen. brygady pilota Sławomira Kałuzińskiego Szefa Sztabu, Zastępcę Dowódcy Sił Powietrznych;
- przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych województwa lubelskiego: Waldemara Podsiadły i Sławomira Sosnowskiego oraz samorządów lokalnych;
- płk dypl. pilot Lesława Dubaja – Zastępcę Dowódcy IV Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
- Jana Gasztolda – Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich w Toronto;
- przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Annę Dudek-Janiszewską i Andrzeja Mironiuka kierownika Oddziału Zamiejscowego K.O. z Białej Podlaskiej;
- przedstawicieli duchowieństwa;
Następnie przedstawiciel Prezydenta RP – pan Maciej Czulicki odczytał list Bronisława Komorowskiego skierowany do uczestników uroczystości.
Pani Dyrektor Danuta Kucio przedstawiła historię szkoły,  a uczniowie w części artystycznej przybliżyli zebranym postać pierwszego dowódcy Dywizjonu 303 płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego, urodzonego w Woli Osowińskiej. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru uczniom oraz złożenie przysięgi.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała Szkole Podstawowej złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej.
Następnie odbył się Apel Poległych oraz złożenie wieńców przed tablicą upamiętniającą płk pil. Z. Krasnodębskiego.
Uroczystość uświetnił przelot Zespołu Akrobatycznego „Orliki”z Radomia.
Część oficjalną zakończyły przemówienia, po czym goście zostali zaproszeni na obiad regionalny. Jednym z ostatnich punktów programu było wręczenie nagród ufundowanych przez Dowódcę Sił Powietrznych laureatom konkursów o Dywizjonie 303. Druga część uroczystości miała formę festynu historycznego z licznymi atrakcjami dla mieszkańców.

Uroczystość objęta została patronatem Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej oraz Jana Gasztolda – Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich w Toronto.

 zobacz cały fotoreportaż ponad 500 zdjęć !!!