piątek, 30 października 2020

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole od dnia 02 listopada 2020 r. do dnia 06 listopada 2020 r.

 Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie uprzejmie informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego, wszystkie zajęcia w  Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej w dniach od 02 listopada 2020 r. do 06 listopada 2020 r. będą prowadzone w trybie zdalnym.

Bardzo proszę o stały kontakt z wychowawcami.

Życzę dużo zdrowia.

Agnieszka Zając

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

poniedziałek, 26 października 2020

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI


Informuję, że od dnia 27 października 2020 r. do 30 października 2020 r. wszystkie rodzaje zajęć w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej będą odbywały się zdalnie, wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej są zawieszone. 


Agnieszka Zając 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

niedziela, 25 października 2020

WAŻNA INFORMACJA

 Dzisiaj otrzymałam informację, że drugi pracownik szkoły ma potwierdzone wynikami badań zakażenie SARS-CoV-2.

W związku z tą wiadomością, uprzejmie informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego 

w Radzyniu Podlaskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego, w dniach od  26.10.2020 r. do 30.10.2020 r. wszystkie zajęcia w

Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa) będą prowadzone w trybie zdalnym.


Dla dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I-III, którzy w domu nie mogą mieć zapewnionej opieki, będą zorganizowane w tych dniach w

szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

Dla uczniów klas I-III ( od godz. 7:30 do godz. 13:30)

Dla przedszkolaków (od godz. 7:00 do godz.16:00)


Bardzo proszę o częste sprawdzanie dziennika elektronicznego Librus oraz stały kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami.


Życzę Wszystkim dużo zdrowia, siły oraz proszę o wyrozumiałość.

Zdrowie Dzieci, Uczniów, Rodziców i Pracowników jest najważniejsze.Agnieszka Zając

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskie

piątek, 23 października 2020

Informacja


 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, 

Od 26 października 2020 roku (od poniedziałku) praca szkoły będzie wyglądała następująco:

Przedszkole oraz klasy I, II, III szkoły podstawowej będą pracowały normalnie, w trybie stacjonarnym, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Klasy IV-VIII przechodzą na naukę zdalną od 26 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r. 

W najbliższym czasie w dzienniku elektronicznym Librusie przekażemy plan lekcji dla klas IV-VIII na poniedziałek. Dyrektor szkoły – Agnieszka Zając 

niedziela, 18 października 2020

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BORKI

W dniu 13.10.2020r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy, spotkanie miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Zebranie prowadził Wójt Gminy Borki Radosław Sałata oraz Gminny koordynator Rady, pracownik UG w Borkach, pani Katarzyna Bober. Podczas sesji obecne były również panie: Ewa Mateusiak – Kierownik Referatu Administracyjno-Społecznego oraz Małgorzata Kulikowska - Dyrektor GOKiS w Woli Osowińskiej.

MRG jest reprezentacją młodzieży, składającą się z 15 Radnych, zamieszkałych na terenie Gminy Borki. W tej kadencji naszą szkołę reprezentują: Zuzanna Mateusiak, Patrycja Góral i Dominika Mazurek pod opieką p. Barbary  Zdunek.

Młodzi Radni złożyli ślubowanie, po czym przystąpili do wyborów Prezydium MRG: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Po ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza pogratulowała również naszej Radnej Zuzannie Mateusiak, która w tej kadencji będzie pełniła funkcję Sekretarza MRG Borki.

Następnym punktem było zapoznanie Radnych ze Statutem MRG i opracowanie planu pracy na rok szkolny 2020/2021.

Członkom Młodzieżowej Rady Gminy życzymy owocnej pracy  i zrealizowania zaplanowanych zadań.

Barbara  Zdunek
 

piątek, 16 października 2020

Opłaty w ZPO

 

Opłata za dożywianie w Zespole Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej za październik 2020 r.

 

 

Szkoła Podstawowa                     63,00 zł (21 dni x 3,00 zł)

Przedszkole                                88,00 zł ( 22 dni x 4, 00 zł)

 

 

Wpłaty należy dokonywać do 15-tego każdego miesiąca                      w sekretariacie szkoły.

 

Odliczenie z dożywiania może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi trzy dni i dłużej w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

Udostępniamy Państwu numer konta bankowego na które można wpłacać pieniądze za dożywianie w Szkole Podstawowej oraz dożywianie  i godziny ponadwymiarowe w Przedszkolu.

 W tytule proszę napisać dane dziecka/ucznia, klasę             i miesiąc za który wnosicie Państwo opłatę.

 

Numer konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

96 8046 1012 2007 0552 1760 0006

środa, 14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

    W tym szczególnym dniu  Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię dziękując wszystkim pracownikom oświaty za niezwykłe zaangażowanie, wytrwałość oraz trud, jaki wkładają w naszą edukację, szczególnie w obliczu obecnej, niełatwej dla nikogo rzeczywistości.

   Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Zając życząc wszystkim pracownikom wielu sukcesów, radości i  dużo zdrowia. Uczniowie w podzięce wręczyli nauczycielom kwiaty i zdrowe jabłuszka, a rodzice zaprosili na słodki poczęstunek.

                                                                                                            Samorząd Uczniowski 

piątek, 2 października 2020

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BORKI IV KADENCJA ROK SZKOLNY 2020-2021


 

Do wyborów na członków MRG Borki zgłosiło się jedenastu kandydatów               z naszej szkoły:

1. Bieniek Laura - kl. VI
2. Karpińska Aleksandra - kl. VI
3. Mateusiak Zuzanna - kl. VI
4. Michalski Kacper - kl. VI
5. Skowron Wiktoria - kl. VI
6. Wylotek Wiktoria - kl. VI 
7. Góral Patrycja - kl. VIII  
8. Guz Anna - kl. VIII      
9. Mazurek Dominika - kl. VIII
10. Polkowska Natalia - kl. VIII
11. Skowron Alicja- kl. VIII

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej otrzymał 3 mandaty               na radnych MRG, więc trzech uczniów z największą liczbą głosów uzyskanych podczas wyborów w dniu 30.09.2020r., otrzymało mandat na radnego

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Borki w roku szkolnym 2020/2021 mandaty otrzymali:

1. Patrycja Góral
2. Dominika Mazurek 
3. Zuzanna Mateusiak 

Celem powołania MRG jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych oraz włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego.

Gratulujemy uzyskanego poparcia!

Opiekun Barbara Zdunek