poniedziałek, 23 maja 2011

Wytyczne na ocenę celującą dla I klas gimnazjum.

Wytyczne na ocenę celującą dla I klas gimnazjum.

Ocenę celującą z informatyki może otrzymać uczeń który:

 1. Ma ocenę bardzo dobrą z informatyki na koniec roku.
 2. Wykazuję dużą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów informatycznych.
 3. Wykazuję zainteresowanie przedmiotami związanymi z informatyką
 4. Wykonuję różne prace oraz zadania na rzecz szkoły przy wykorzystaniu swoich umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnej, multimediów itp.
 5. Pomaga nauczycielom innych przedmiotów wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edycji tekstów, obsługi sprzętu komputerowego, wyszukiwania materiałów w Internecie pomocnych na lekcji, nagrywania płyt CD, DVD z materiałami potrzebnymi do prowadzenia lekcji, wykonuje prezentację multimedialne na dowolny temat.

Ponadto:

Wykonał jedną z wymienionych prac dodatkowych:

 1. Wykonanie zaawansowanej prezentacji multimedialnej na trwałym nośniku ilustrującej pozytywne i negatywne strony gier komputerowych.
 2. Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat zagrożeń jakie mogą nas spotkać podczas korzystania z globalnej sieci
 3. Napisanie opracowania wraz z przykładowymi ilustracjami na temat rozsądnego zachowania się w internecie.
 4. Wykonanie innego zadania praktycznego uzgodnionego z nauczycielem informatyki i innych przedmiotów.


Uwaga: Samo wykonanie wyżej wymienionych prac nie gwarantuję automatycznie oceny celującej. Osoba wykonująca pracę powinna umieć opowiedzieć o sposobie jej wykonania a w przypadku arkusza kalkulacyjnego bądź stron internetowych powinna umieć się nimi posługiwać dokonywać modyfikacji, zmian bez pomocy innych osób.

Wytyczne na ocenę celującą dla II klas gimnazjum.

Wytyczne na ocenę celującą dla II klas gimnazjum.

Ocenę celującą z informatyki może otrzymać uczeń który:

 1. Ma ocenę bardzo dobrą z informatyki na koniec roku.
 2. Wykazuję dużą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów informatycznych.
 3. Wykazuję zainteresowanie przedmiotami związanymi z informatyką
 4. Wykonuję różne prace oraz zadania na rzecz szkoły przy wykorzystaniu swoich umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnej, multimediów itp.
 5. Pomaga nauczycielom innych przedmiotów wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edycji tekstów, obsługi sprzętu komputerowego, wyszukiwania materiałów w Internecie pomocnych na lekcji, nagrywania płyt CD, DVD z materiałami potrzebnymi do prowadzenia lekcji, wykonuje prezentację multimedialne na dowolny temat.

Ponadto:

Wykonał jedną z wymienionych prac dodatkowych:

 1. Wykonywanie gazetek szkolnych, folderów, ulotek.
 2. Wykonywanie okolicznościowych zaawansowanych prezentacji multimedialnych
 3. Wykonanie filmu w postaci prezentacji zdjęć przeplatanych muzyką z komentarzem słownym. Film ma przedstawiać historię szkoły, miejscowości i najbliższego otoczenia, lub inny wybrany temat
 4. Wykonanie innego zadania praktycznego uzgodnionego z nauczycielem informatyki i innych przedmiotów.


Uwaga: Samo wykonanie wyżej wymienionych prac nie gwarantuję automatycznie oceny celującej. Osoba wykonująca pracę powinna umieć opowiedzieć o sposobie jej wykonania a w przypadku arkusza kalkulacyjnego bądź stron internetowych powinna umieć się nimi posługiwać dokonywać modyfikacji, zmian bez pomocy innych osób.

wtorek, 17 maja 2011

Wytyczne na ocenę celującą dla III klas gimnazjum.


Wytyczne na ocenę celującą dla III klas gimnazjum.

Ocenę celującą z informatyki może otrzymać uczeń który:

 1. Ma ocenę bardzo dobrą z informatyki na koniec roku.
 2. Wykazuję dużą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów informatycznych.
 3. Wykazuję zainteresowanie przedmiotami związanymi z informatyką
 4. Wykonuję różne prace oraz zadania na rzecz szkoły przy wykorzystaniu swoich umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnej, multimediów itp.
 5. Pomaga nauczycielom innych przedmiotów wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edycji tekstów, obsługi sprzętu komputerowego, wyszukiwania materiałów w Internecie pomocnych na lekcji, nagrywania płyt CD, DVD z materiałami potrzebnymi do prowadzenia lekcji, wykonuje prezentację multimedialne na dowolny temat.

Ponadto:

Wykonał jedną z wymienionych prac dodatkowych:

 1. Wykonanie i aktualizowanie informacji o szkole w Internecie w postaci bloga, strony internetowej, galerii multimedialnej itp.
 2. Wykonanie złożonej prezentacji o historii szkoły, Woli Osowińskiej i najbliższego otoczenia. Celem tej prezentacji jest pokaz na dniach otwartych szkoły, lub innych uroczystościach.
 3. Wykonanie filmu w postaci prezentacji zdjęć przeplatanych muzyką z komentarzem słownym. Film ma przedstawiać historię szkoły, miejscowości i najbliższego otoczenia.
 4. Wykonanie arkusza kalkulacyjnego służącego do zliczania średniej ocen poszczególnych klas, średniej ocen całej szkoły, oraz frekwencji poszczególnych klas i całej szkoły.
 5. Wykonanie innego zadania praktycznego uzgodnionego z nauczycielem informatyki i innych przedmiotów.


Uwaga: Samo wykonanie wyżej wymienionych prac nie gwarantuję automatycznie oceny celującej. Osoba wykonująca pracę powinna umieć opowiedzieć o sposobie jej wykonania a w przypadku arkusza kalkulacyjnego bądź stron internetowych powinna umieć się nimi posługiwać dokonywać modyfikacji, zmian bez pomocy innych osób.