czwartek, 30 września 2021

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY-PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH


 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach bierze udział w projekcie Sieć na kulturę w podregionie bialskim.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH jest jednym ze szkoleń w ramach projektów „Sieć na kulturę”.

☑ Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

☑ Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creativecommons.

Jeśli jesteś zainteresowany, to wypełnij formularze i przynieś do nas:

Dla uczestników poniżej 13 roku życia (wypełnia rodzic/opiekun prawny):

Dla uczestników powyżej 13 roku życia (wypełnia sam zainteresowany):

Czekamy na Wasze zgłoszenia do poniedziałku 4 października. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Powodzenia!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (zajęcia odbywają się online na platformie Teams):

Lp.DataGodzinaLiczba
godzin
1piątek08 paź15:10 – 18:054
2piątek15 paź15:10 – 17:253
3wtorek19 paź17:10 – 19:353
4piątek22 paź15:10 – 17:253
5wtorek26 paź17:10 – 19:353
6piątek29 paź15:10 – 17:253
7wtorek02 lis17:10 – 19:353
8piątek05 lis15:10 – 17:253
9wtorek09 lis17:10 – 19:353
10wtorek16 lis17:10 – 19:353

Informacje dodatkowe: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach  bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu, w którym bierze udział GOKiS,  jest  “Sieć na kulturę w podregionie bialskim” jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

piątek, 24 września 2021

100-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PŁK. PIL. ZDZISŁAWA KRASNODĘBSKIEGO W WOLI OSOWIŃSKIEJ- sadzenie dębu

 
    W dniu 21 września został posadzony dąb upamiętniający Jubileusz 100-lecia naszej szkoły. W tym dniu przygotowane były również lody Ekipy, które zostały zakupione przez sponsorów.
    Ten dzień pozostanie w pamięci naszych uczniów, za co bardzo dziękujemy.OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI OSOWIŃSKIEJ

 

W niedzielę 19 września 2021 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem powstania Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Była to szczególna okazja do wspólnego świętowania, wspomnień, ale także podsumowania minionych 100 lat.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od przemarszu uczniów i nauczycieli z pocztem sztandarowym sprzed placówki do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej. Tam została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Stefana Kurianowicza oraz księdza Waldemara Tkaczuka w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, mieszkańcy wsi i okolic.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed budynek Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie zgromadzili się przy obelisku poświęconym patronowi. Odczytany został Apel Pamięci, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom. W ceremoniale wojskowym uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Dęblinie pod dowództwem porucznika Macieja Warczyka. Złożono też kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Odsłonięta została tablica pamiątkowa oddająca hołd pokoleniom, które współtworzyły stuletnią historię Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitała pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. W swoim wystąpieniu przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, podkreśliła znaczenie pracy dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę z rodzicami kolejnych pokoleń uczniów, za co serdecznie podziękowała.

Kolejnym punktem programu był występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina pod batutą kapelmistrza kapitana Andrzeja Greszty.

Potem wystąpili uczniowie, którzy przedstawili część artystyczną poświęconą stuletniej historii Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej oraz patronowi – płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu.

Rozstrzygnięte również zostały konkursy zorganizowane z okazji jubileuszu pod patronatem Wójta Gminy Borki - ppłk. rez. dr. Radosława Sałaty. Były to: konkurs na hymn oraz literacki „Moja szkoła a szkoła sprzed lat”. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy.

Po wystąpieniu młodzieży głos zabrał ppłk rez. dr Radosław Sałata - Wójt Gminy Borki, a po nim goście, wśród których byli:  pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty reprezentująca prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, pan Radosław Kozak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Jarosława Stawiarskiego, gen. bryg. rez. pil. dr inż. Ryszard Hać, przedstawiciele stowarzyszeń seniorów lotnictwa, płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, płk dr inż. Jarosław Rosiński – szef sztabu w imieniu Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,  mjr Piotr Lalak reprezentujący 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński oraz pani Krystyna Kożuch – Prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej.

Pani Agnieszka Zając- dyrektor ZPO wyraziła słowa uznania dla wszystkich pokoleń, które tworzyły historię szkoły i na ręce pań sprawujących funkcję dyrektora szkoły w minionych latach przekazała podziękowania, wręczyła pamiątkowe dyplomy i książki, które powstały z okazji jubileuszu szkoły.

Na koniec głos zabrał pan Artur Firla– przewodniczący Rady Rodziców, który w imieniu rodziców i absolwentów podziękował wszystkim, odniósł się też do historii szkoły, następnie zaprosił gości na uroczysty obiad, natomiast dzieci oraz młodzież na poczęstunek do sal.

Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć zbiory poświęcone patronowi oraz pilotom z Dywizjonu 303 zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci, wystawę fotograficzną związaną z historią szkoły, stare kroniki oraz książkę, która została napisana z okazji stulecia Szkoły Podstawowej. Mogli też wpisać się do księgi pamiątkowej. Z okazji setnej rocznicy powstania szkoły został również posadzony dąb, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom o tym wydarzeniu.

Harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Podczas obchodów stulecia istnienia Szkoły Podstawowej zaplanowany był również przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”. Niestety, nie odbył ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Na uroczystość jubileuszu 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej przybyli uczniowie i pracownicy, absolwenci, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, która reprezentowała prof. Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki, pan Radosław Kozak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego - pana Jarosława Stawiarskiego, pani Barbara Bachonko-Breczko – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegatury w Białej Podlaskiej, gen. bryg. rez.  pil. dr inż. Ryszard Hać, płk dr inż. Jarosław Rosiński - szef sztabu w imieniu Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk. dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mjr Piotr Lalak, który reprezentował 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz, ksiądz Waldemar Tkaczuk, pan Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzyński, pan Jerzy Rębek- Burmistrz Radzynia Podlaskiego, pan Michał Zając – Wicestarosta Radzyński, członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego: pan Grzegorz Kowalczyk, Witold Korulczyk, Jerzy Bednarczyk, insp. Zbigniew Krzos – Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim, ppłk rez. dr Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, pani Ewa Mateusiak – Zastępca Wójta Gminy Borki, pan Ireneusz Demianiuk – Wójt Gminy Komarówka Podlaska, pani Anna Grochoła - Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski, pani Katarzyna Krupa – skarbnik Gminy Borki, pani Danuta Kucio – Przewodnicząca Rady Gminy Borki, radni Gminy Borki: pan Henryk Bęczyński, pan Piotr Cieślak, pani Beata Guz, pan Rafał Gremplewski, pan Marcin Jaszczuk, pani Elżbieta Kulenty, pan Tomasz Kwaśny, pan Bogdan Sposób, delegacje klubów i stowarzyszeń lotniczych,  dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji z terenu powiatu i gminy oraz poczty sztandarowe.

Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że „100-lecie Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej” uzyskało patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki - prof. Przemysława Czarnka, patronat honorowy Wojewody Lubelskiego – pana Lecha Sprawki, patronat honorowy Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Jarosława Stawiarskiego oraz patronat honorowy Wójta Gminy Borki – ppłk. rez. dr. Radosława Sałaty. Patronat medialny nad uroczystością objęła telewizja TVP 3 Lublin.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w obchodach setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej oraz za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w organizację tego wspaniałego jubileuszu. 


Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej

wtorek, 7 września 2021

„Narodowe czytanie” w naszej szkole

 

Narodowe czytanie” to akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Jest doskonałą okazją, aby wszyscy docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Została zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Od 2015 roku patronat honorowy nad akcją objęła para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

W tym roku „Narodowe czytanie” odbywało się już po raz dziesiąty. Tekstem jubileuszowym została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To właśnie ten utwór był czytany w wielu miejscowościach w kraju i za granicą. Prezydent w liście do czytelników napisał:

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło”.

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli aktywny udział w „Narodowym czytaniu”, które u nas miało miejsce w dniu trzeciego września. W piątek na lekcjach języka polskiego pani Małgorzata Caban, pani Bożena Skowron i pani Monika Jędrzejkiewicz przedstawiły uczniom informacje dotyczące akcji, opowiedziały o autorce – Gabrieli Zapolskiej oraz omówiły krótko problematykę utworu „Moralność pani Dulskiej”. Następnie młodzież w poszczególnych klasach czytała fragmenty sztuki swoim koleżankom i kolegom.

Dziękujemy lektorom za wspaniałą interpretację, wszystkim za udział w akcji i zachęcamy do jak najczęstszego sięgania po książki.

Monika Jędrzejkiewicz

sobota, 4 września 2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

         Inaugurację roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej o godzinie 10.00. Następna część uroczystości odbyła się w hali sportowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej pani Agnieszka Zając. Na początku powitała wszystkich zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Potem wystąpiła zastępca Wójta Gminy Borki pani Ewa Mateusiak, która odczytała list Wójta ppłk. rez. Radosława Sałaty do uczniów i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Następie pani dyrektor zwróciła się do uczniów, zachęcając ich do solidnej pracy. Wyróżniła uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Do nich też zwróciła się uczennica klasy VII – Natalia Zając. Jako starsza koleżanka powitała ich w społeczności szkolnej, obiecując pomoc starszych kolegów w każdej sytuacji. Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola, życząc wielu osiągnięć, zwłaszcza nowym pracownikom ZPO. Po części oficjalnej uczniowie przeszli do swoich sali lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim spokoju, zdrowia i sukcesów.