piątek, 29 maja 2020

Życzenia z okazji Dnia Dziecka


Godziny pracy biblioteki


OGŁOSZENIE

W przyszłym tygodniu biblioteka szkolna będzie otwarta
w dniach 2 i 4 czerwca 2020 roku w podanych godzinach.

WTOREK   (2 czerwca)
GODZ. 900 – 1100 ; GODZ. 1300 – 1500

CZWARTEK    (4 czerwca)
GODZ. 900 – 1500

W tych dniach proszę o zwrot książek  wypożyczonych z biblioteki.
Podręczniki będą odbierane w późniejszym terminie,
informacje na ten temat zostaną zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.
                  

Bibliotekarka

czwartek, 21 maja 2020

POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY OD DNIA 25 MAJA 2020 r. - DOKUMENTYDrodzy Uczniowie i Rodzice, 
Od poniedziałku - 25 maja 2020 r. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III.
Od 25 maja 2020 rozpoczynamy konsultacje dla ósmoklasistów, już zaplanowane są spotkania z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka, język angielski. Na dzienniku elektronicznym będą zamieszczane kolejne harmonogramy.
Proszę o uważne przeczytanie "Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej" i zastosowanie się do jej postanowień. Będziemy wsłuchiwać się w Wasze potrzeby i tak organizować zajęcia, abyście byli bezpieczni i jak najlepiej wykorzystali czas spędzony w szkole.
Przed przybyciem dziecka do szkoły od dnia 25 maja 2020 r. bardzo proszę rodziców o wypełnienie oświadczeń i zgód, które zamieszczamy poniżej.
Agnieszka Zając
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej Materiały do pobrania:

środa, 20 maja 2020

INFORMACJA

 Od 25 maja br. otwieramy Przedszkole w Woli Osowińskiej. Przedszkole będzie czynne w godzinach 8.00-15.00. Otwarcie przedszkola w w/w terminie nastąpi przy uwzględnieniu wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Przesyłamy Państwu dokumenty i prosimy o zapoznanie się z nimi. Prosimy o zadeklarowanie do czwartku, tj. 21 maja do godziny 16.00, czy dziecko wróci do przedszkola od dnia 25 maja. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą. 

Z wyrazami szacunku Dyrektor oraz Nauczyciele Przedszkola w Woli Osowińskiej

Materiały do pobrania: