piątek, 30 kwietnia 2021

MAJOWE ŚWIĘTA

Początek maja to dla Polaków trzy dni świąt.

1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.  

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Flaga to jeden z symboli narodowych, jest oznaką naszej pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla naszego kraju, naszego narodu. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne.

3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJAW tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obecne warunki nie pozwalają, aby organizować radosne szkolne i lokalne uroczystości. Postarajmy się pamiętać i czcić te święta, wywieszając biało-czerwone flagi.

Konstytucja 3 Maja zwana Ustawą Rządową - była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja. Uchwalono ją 3 maja 1791 roku. Jej twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także znosiła liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Wprowadziła zrównanie 

mieszczan i szlachty oraz otoczyła chłopów ochroną państwa. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.

POCZUJ SIĘ POLAKIEM – WYWIEŚ FLAGĘ

Niech biało-czerwone flagi, powiewające przed naszymi posesjami, domami, podkreślają poczucie wspólnoty i dumy z osiągnięć Polski oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny.

Bożena Skowron


Organizacja nauki od dnia 04 maja 2021 r.

 Od wtorku, 04 maja 2021  r. uczniowie klas I-III  wracają do szkoły, do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Dzieci z przedszkola wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Uczniowie z klas I-III wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony boiska, następnie przechodzą do szatni, które znajdują się na dole szkoły podstawowej, każda klasa ma wyznaczoną oddzielną szatnię.


Pliki do wyświetlenia: 


Plan lekcji obowiązujący od dnia 04 maja 2021 r. 

Plan lekcji obowiązujący od dnia 04 maja 2021 r.


Świetlica od 04 maja 2021 r. 

Świetlica od 04 maja 2021 r.


Autobus od 4 maja 2021 r. 

Autobus od 4 maja 2021 r.


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r. )

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r. )

czwartek, 29 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego


Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego:

  •  od 4 maja - nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych

  •  od 15 maja - tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

  •  od 29 maja - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej


poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Egzamin ósmoklasisty 2021 r.Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. 


Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 Nauka hybrydowa w klasach I-III od dnia 26 kwietnia 2021 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli OsowińskiejNauka hybrydowa w klasach I-III od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 02 maja 2021 r. będzie odbywała

się według następującego harmonogramu:


Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

 

Agnieszka Zając

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej 


Pliki do wyświetlenia:

1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.)

piątek, 23 kwietnia 2021

Organizacja dowozów i odwozów od dnia 26 kwietnia 2021 r.

DOWOZY:

Osowno- ok. godziny 6:55,

Nowiny -ok. godziny 7:05,

Krzywie - ok. godziny 7:15,

Sachalin - ok. godziny 7:20,

Ruda - ok. godziny 7:25,

Wola Osowińska - ok. godz. 7:30


ODWOZY - 1 kurs:

Po skończonych zajęciach o godz. 12:35

Wola Osowińska szkoła - ok. 12:35

Następnie Ruda, Sachalin, Krzywie, Nowiny, Osowno
wtorek, 13 kwietnia 2021

Apel o pokój


 My - harcerze 17. Drużyny Harcerskiej "eR eF" im. płk. pil Zdzisława Krasnodębskiego, przy Zespole  Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, w imieniu całej społeczności naszej szkoły oraz wszystkich pokoleń mieszkańców Nowin i Woli Osowińskiej zwracamy się do ludzi dobrej woli, aby na każdym miejscu i w każdym czasie, na miarę swoich sił i możliwości, budowali przyszłość wolną od nienawiści, przemocy i okrucieństwa.                 

Aby kształtowali postawy szacunku i tolerancji wobec innych narodów, wobec ludzi   o innym kolorze skóry, odmiennych poglądach politycznych czy wierzeniach religijnych. 

Aby nade wszystko miłowali pokój i nie szczędzili wysiłków na rzecz jego utrzymania w społecznościach lokalnych, poszczególnych państwach, na różnych kontynentach, na całym świecie.

Wołamy z miejsca, gdzie przed 81 laty niewinni ludzie ponieśli męczeńską śmierć. Zbierała ona wtedy tragiczne żniwo również w Katyniu, Charkowie, Miednoje.

Wołamy dziś, kiedy poprzez telewizję jesteśmy świadkami wielu konfliktów w Europie i innych regionach świata.

Pragniemy przyszłości bez bomb, obozów, egzekucji, ucieczek i innych cierpień, które niesie wojna.

Pragniemy uczyć się, pracować i wypoczywać w atmosferze spokoju, przyjaźni i wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi różnych wyznań, ras, narodów i kontynentów. 

Pragniemy nade wszystko pokoju!


 Nowiny, gm. Borki, woj. lubelskie, 13 kwietnia 2021r.                                       

                                                 
                                                                   
                                               
                                                                     Wspominamy wcześniejszy jubileusz   Fotoreportaż z części artystycznej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Krystyny Kożuch (nauczyciela naszej szkoły w latach 1980-1999- potem dyr. Gimnazjum w Woli Osowińskiej).


Powitanie: Witamy wszystkich uczestników uroczystości.


Anastazja Skowron ur. 1913 roku, uczennica z lat dwudziestych, 
recytuje wiersz, który zapamiętała ze szkoły.


Scenki z życia szkoły


Nauczycielka rozpoczyna lekcję…


Dawni uczniowie (wielu przychodziło do szkoły boso).


Nie wszyscy na lekcjach byli grzeczni.


Bywały egzaminy poprawkowe.


Egzamin komisyjny- losowanie pytań.


Egzamin komisyjny- Chyba trudne te pytania…


Egzamin komisyjny- Trzeba zrobić przynajmniej dobre wrażanie…


Egzamin komisyjny- Dyrektor podsumowuje odpowiedzi uczniów…

Jak ich spotkacie, możecie zapytać, czy na pewno zdali.


Znowu podpadli.


Wezwani do szkoły rodzice czasem reagują emocjonalnie.


Zafascynowanie młodzieży dalekim światem trafiło i na tutejszy grunt.

Na widowni:

Marianna Deleżuch – dyr. szkoły

od lewej Andrzej Chojnacki- przew. Rady Gminy Borki

Marek Korulczyk - Wójt Gminy Borki

ks. Jan Madej – proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej.


Na zakończenie Zdzisław Skowron w imieniu Rady Rodziców zaprosił gości na uroczysty obiad.


13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 

Tej nocy zgładzono wolność

W katyńskim lesie...

Zdradzieckim strzałem w czaszkę

Pokwitowano Wrzesień...

                       Związano do tyłu ręce,

                        By w obecności kata

                        Nie mogły się wznieść błagalnie

                        Do Boga i do świata.

Zakneblowano usta!

By w tej katyńskiej nocy

Nie mogły wołać o litość

Ni wezwać znikąd pomocy.

                        W podartym jenieckim płaszczu

                        Martwych do rowów zepchnięto

                        I zasypano ziemią

                        Krwią na wskroś przesiąkniętą.

                                                                                    Feliks Konarski "Katyń"Oddajemy hołd Wszystkim Ofiarom zbrodni katyńskiej sprzed 81 lat. W sposób szczególny wspomnijmy tych, którzy stąpali po naszej ziemi. Na "Liście Katyńskiej" znaleźli się:

Karol Król - nauczyciel Szkoły Powszechnej w Woli Osowińskiej, w roku szkolnym 1932/33

Kazimierz Jeleń - lekarz, major WP, urodzony w Osownie.

Cześć Ich Pamięci!
Karol KrólKazimierz Jeleń

piątek, 9 kwietnia 2021

KIERMASZ WIELKANOCNY

      Co roku nasza szkoła organizuje kiermasz wielkanocny, z którego dochód przeznaczony jest na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. W czasie pandemii koronawirusa ta działalność Szkolnego Koła Wolontariuszy wyglądała trochę inaczej. Wolontariuszki: Magdalena Magnuszewska, Natalia Zając
i Paulina Zając
wykonały wielkanocne stroiki i dostarczyły je do szkoły. Świąteczne cudeńka wykonała też pani Agnieszka Michalska.

    W ostatnim tygodniu przed świętami kupili je nauczyciele i pracownicy szkoły, wrzucając pieniądze do puszki. Zebrana w ten sposób kwota zostanie przesłana na konto Hospicjum.

Dziękuję wolontariuszkom z klasy VI i VII oraz pani Agnieszce za zaangażowanie i bezinteresowną działalność na rzecz LHD im. Małego Księcia, a także wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy - Małgorzata Caban