wtorek, 29 czerwca 2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

            Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 zostało podzielone na dwie części. O godzinie 8.30 na górnym korytarzu spotkali się wychowawcy z uczniami klas I-III. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem całego Hymnu państwowego. Potem pani Dyrektor Agnieszka Zając oraz wychowawczynie wręczyły świadectwa i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce oraz zachowaniu, a także listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów. Pani Monika Jędrzejkiewicz nagrodziła również dzieci, które przeczytały w tym roku szkolnym najwięcej książek. Następnie uczniowie zostali zaproszenie do klas, gdzie wychowawcy rozdali pozostałe świadectwa i przypomnieli o bezpieczeństwie podczas wakacji.

O godzinie 9.30 w kościele parafialnym ksiądz proboszcz Stefan Kurianowicz odprawił dziękczynno-błagalną Mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkół z Woli Osowińskiej. Potem udaliśmy się do szkoły, gdzie na hali sportowej odbyła się druga część uroczystości – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VII. Podobnie jak wcześniej po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany Hymn państwowy. Później pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, wśród których była zastępca Wójta Gminy Borki pani Ewa Mateusiak. Odczytała ona życzenia od Wójta – ppłk. rez. pana Radosława Sałaty. Następnie pani Dyrektor i wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a także listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów. Nagrody książkowe otrzymali też uczniowie za wysokie wyniki w nauce (ze średnią powyżej 4,5) oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Na scenie pojawili się również uczniowie ze 100% frekwencją, którzy także otrzymali nagrody. Następnie pani Małgorzata Caban wręczyła podziękowania uczniom za aktywną działalność w Szkolnym Kole Wolontariuszy, a pani Ilona Sikorska- Korgol za zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego. Z powodu nieobecności jednego z uczniów na Gali Stypendystów pani Wójt wręczyła również stypendium artystyczne podczas naszej uroczystości.

Na zakończenie pani Dyrektor Agnieszka Zając podziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Następnie uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.poniedziałek, 28 czerwca 2021

Pożegnanie ósmoklasistów

             W dniu 24 czerwca odbyło się pożegnanie uczniów klasy ósmej. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Agnieszka Zając, która powitała wszystkich zgromadzonych. Wprowadzony został poczet sztandarowy i odśpiewany hymn państwowy, po czym nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru przez ósmoklasistów młodszym koleżankom i kolegom.

Wysłuchaliśmy przemówienia pani Dyrektor, która skierowała ciepłe słowa do uczniów klasy ósmej, pogratulowała im ukończenia szkoły, życząc sukcesów na dalszych etapach kształcenia.

Absolwenci przygotowali część artystyczną, w czasie której podziękowali paniom Dyrektor – obecnej Agnieszce Zając i byłej – Danucie Kucio, wychowawczyniom- Monice Jędrzejkiewicz i Joannie Gruchole, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz swoim rodzicom. Wręczyli kwiaty i pierniki w kształcie serc. Przygotowali też filmik ilustrujący lata spędzone w szkole, będący okazją do wspomnień i wzruszeń. Na ręce pani Dyrektor przekazali pamiątkę dla szkoły i tablo.

Następnie pani Agnieszka Zając i wychowawczynie wręczyły nagrody książkowe uczniom z najwyższymi wynikami w nauce oraz listy gratulacyjne rodzicom. Ósmoklasiści otrzymali też dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe za zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Wolontariuszy, Samorządu Uczniowskiego, sklepiku szkolnego i 17 Drużyny Harcerskiej imienia płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Pani Dyrektor i wychowawczynie wręczyły absolwentom dyplomy ukończenia szkoły.

Następnie pani Agnieszka Zając podziękowała za współpracę wszystkim rodzicom. Szczególne wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie skierowała do mam- pani Beaty Guz i pani Małgorzaty Grzejdak, które przez wiele lat pracowały w Radzie Rodziców na rzecz dzieci i szkoły. Wręczyła im bukiety i słodkie upominki. Podziękowania popłynęły również w stronę Rady Rodziców, która działała w tym roku szkolnym. Złożone zostały wraz z kwiatami na ręce przewodniczącej – pani Sylwii Polkowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie siódmoklasistów, którzy składali starszym koleżankom i kolegom życzenia oraz obdarowali ich maskotkami.

Na koniec pani Dyrektor jeszcze raz złożyła życzenia uczniom klasy ósmej i zaprosiła ich na oficjalne zakończenie roku szkolnego oraz po odbiór świadectw.

Życzymy NASZYM ABSOLWENTOM, aby spełniły się ich marzenia i plany na przyszłość tak, jak to sobie pięknie wyśpiewali.

Monika Jędrzejkiewiczsobota, 26 czerwca 2021

Nasi Stypendyści w roku szkolnym 2020/2021

         W dniu 23 czerwca odbyła się Gala Stypendystów. Wójt Gminy Borki – pan Radosław Sałata wręczał najlepszym w gminie uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło również uczniów naszej szkoły, którzy w obecności swoich rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli odbierali stypendia z rąk Wójta Gminy Borki.


Stypendia naukowe otrzymali:

Marcel Wardziak-Mąka – klasa IV

Natalia Zając – klasa VI

Alicja Skowron – klasa VIII


Stypendiami sportowymi zostali nagrodzeni:

Marcin Latkowski – klasa III

Błażej Lis – klasa IV

Alina Kaznadziej – klasa VIII

Michał Grzejdak – klasa VIII

Szymon Latkowski– klasa VIII


Stypendia artystyczne uzyskali:

Natalia Zając  klasa VI

Krzysztof Jończak – klasa VII

Natalia Polkowska– klasa VIII


Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy znaleźli się w gronie nagrodzonych. Życzymy dalszych sukcesów i owocnego rozwijania uzdolnień.

Dyrektor

i Rada Pedagogiczna

ZPO w Woli Osowińskiej

Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami

        W środę 23 czerwca  nasze przedszkole przyjęło zaproszenie i włączyło się do akcji "Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami" (#challengeniebieskiemotyle2021) zainicjowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

 Celem akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

 Przedszkolaki w poszczególnych grupach ubrane na niebiesko wykonały szereg aktywności, aby wesprzeć tę akcję.

         Dziękujemy Punktowi Przedszkolnemu w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej za nominację.     

Do dalszego wykonania zadania nominujemy:

1. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. "Żołnierzy Wyklętych" w Krasewie

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej

Aby wziąć udział w akcji należy:

1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

2. Wykonać pracę plastyczną , lub dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej.

3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na FB oraz przesłać na adres motyle 2021@sosjaroslaw.onmicrosoft.com. Ważne aby na zdjęciu lub filmie były ujęte pozdrowienia " Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami".

4. Nominować kolejne osoby(może to być instytucja, klasa, grupa przedszkolna) i powiadomić je o tym.

5. Na wykonanie zadania każdy nominowany ma 48 godzin.

 

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

Trzymamy kciuki za nominowanych i życzymy powodzenia!


Milena Latoch-Malesa
Anna Siudaj

 


 


czwartek, 24 czerwca 2021

Organizacja dowozów i odwozów w dniu 25 czerwca 2021 r.

 DOWOZY:

Osowno- ok. godziny 7:55,

Nowiny -ok. godziny 8:05,

Krzywie - ok. godziny 8:15,

Ruda, Sachalin - ok. godziny 8:20

Wola Osowińska (szkoła)- ok. godziny 8:30


ODWOZY - jeden kurs

Wola Osowińska szkoła - ok. 11:30

Ruda, Sachalin - 11:35

Krzywie - 11:38

Nowiny - 11:55

Osowno - 12:10
wtorek, 22 czerwca 2021

Wyniki Gminnego Konkursu Literackiego

 WYNIKI

Gminnego Konkursu Literackiego

Moja szkoła a szkoła sprzed lat…”

Kategoria klasy II-III

Nagroda:

Milena Paszkowska SP TchórzewKategoria klasy IV-VI

Nagrody:

I Jakub Chojnacki SP Tchórzew

II Zuzanna Ochnio SP Krasew

III Julia Karwowska SP Tchórzew

Wyróżnienie:

Adrian Palenciuk SP Tchórzew

Kategoria klasy VII – VIII

I Krzysztof Jończak SP Wola Osowińska

II Alicja Skowron SP Wola Osowińska

III Anna Guz SP Wola Osowińska

Wyróżnienia:

Sebastian Lotek SP Wola Chomejowa

Patrycja Stefaniak SP Tchórzew


Wręczenie dyplomów i nagród podczas uroczystości obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.


środa, 16 czerwca 2021

Informacja- opóźniony kurs autobusu

 Jutro, czyli w czwartek (17.06.2021 r.), pierwszy kurs autobusu będzie opóźniony, dopiero ok. godz.14:00 autobus będzie wyjeżdżał z placu szkolnego, pozostałe godziny: rano i drugi kurs powrotny bez zmian.


Aa