piątek, 29 kwietnia 2022

Piękne, majowe, naturalne otoczenie naszej szkoły - Park w Woli Osowińskiej

Kliknij, aby wyświetlić więcej zdjęć


WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

    Dnia 29 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji majowych rocznic: 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Pracy przypadającego na dzień 1 maja i Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej obchodzonego 2 maja. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu. Następnie uczniowie, w krótkim wystąpieniu, nawiązali do majowych rocznic. Kolejnym punktem apelu było zaśpiewanie pięknych pieśni przez uczniów poszczególnych klas. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Zając. Podziękowała za  występ. Zwróciła się z apelem, abyśmy zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, byli drużyną biało-czerwonych i wywiesili flagi. Życząc wszystkim dobrego odpoczynku, pani dyrektor zakończyła spotkanie.

 Bożena SkowronKliknij, aby wyświetlić więcej zdjęć

czwartek, 28 kwietnia 2022

Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy . 

W dniach od 04.04. do 08.04.2022 r. w grupie Sówki został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej. „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dym”, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Realizując program dzieci były na wycieczce, na której obserwowały różne źródła dymu, a następnie umieściły swoje spostrzeżenia malując  je na dużej kartce papieru. Starszaki ozdabiały postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek z „zakazem palenia” oraz samodzielnie projektowały znaczki „Nie pal  przy mnie!”, które zabrały do domów. Dzieci wysłuchały również piosenki o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy, a następnie przy dźwiękach muzyki natury pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym powietrzem, a jak kiedy ktoś nagle zatruwa powietrze papierosami.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach warsztatowych i były maksymalnie zaangażowane w te działania. Program był ciekawy, przydatny i potrzebny a także dostosowany do możliwości poznawczych dzieci.
Spotkanie klas VII i VIII z misjonarzem ks dr Jackiem Seredą

Dzisiaj odbyło się spotkanie klas VII i VIII z misjonarzem ks dr Jackiem Seredą. Tematem przewodnim było odkrycie życiowego powołania. Ks Jacek również przypomniał przesłanie Św. Jana Pawła II. Jedno z ważniejszych przesłań dla młodych Polaków zawierało się w słowach prośby-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". 

Kolejnym punktem spotkanie było wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Podczas której młodzież modliła się o pokój na świecie, pokój w naszych sercach, rodzinach oraz w intencjach własnych. 

Na zakończenie spotkania pani Dyrektor podziękowała ks Misjonarzowi za słowa skierowane do dzieci,  młodzieży i złożyła życzenia na dalsze lata posługi kapłańskiej.
środa, 27 kwietnia 2022

Misje Święte - wyjście do Kościoła uczniów kl.IV-VI. Dziękujemy!

Misje Święte - w dniu dzisiejszym uczniowie klas I-VI uczestniczyli w spotkaniu z Księdzem Misjonarzem - dr Jackiem Seredą, podczas spotkania odbyła się nauka misyjna, dzieci modliły się również w intencji swoich rówieśników na Ukrainie.

Dziękujemy Rodzicom, że wyrazili zgodę na udział dzieci w tym spotkaniu misyjnym.