sobota, 26 września 2015

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


   23 września 2015r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Zgłosiło się dziewięcioro kandydatów, którzy przygotowali plakaty wyborcze z programami. Spośród 93 uprawnionych do głosowania, z prawa wyborczego skorzystało 81 uczniów. Najwięcej głosów uzyskała Julia Smogorzewska (21), następnie Marta Skowron (17), Julia Sosnowska i Jan Kosek (9), Natalia Gołoś, Patryk Wędroch (7), Mateusz Majcher (6), Patrycja Kaznowska i Patrycja Walczyna (2). Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Smogorzewska. Tego dnia odbyły się również wybory na opiekuna samorządu. Do wyborów zgłoszonych zostało czworo kandydatów wybranych przez Gimnazjum. Najwięcej głosów uzyskała pani Monika Karwowska, która została opiekunem. Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na działania.


piątek, 18 września 2015

Święto Patrona w V rocznicę nadania Szkole Podstawowej imienia płk. pil. Zdzisława Krasnoębskiego


Kliknij tutaj aby wyświetlić zdjęcia

OBCHODY V ROCZNICY NADANIA IM. PŁK. PIL. Z. KRASNODĘBSKIEGO
SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI OSOWIŃSKIEJ


Dnia 20.09.2015 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami piątej rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej, której dyrektorem jest pani Danuta Kucio.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pani Alicja Ciszek – Roskal – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorim Oświaty w Lublinie, gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski – Dowództwa 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, gen. bryg. pil. inż. Ryszard Hać – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, dr Przemysław Litwiniec – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, płk. pil. Dr Marek Bylinka - Prorektor WSOSP w Dęblinie, pan Ryszard Kornicki – Przewodniczący Komitetu Lotników Polskich w Northolt, Stowarzyszenia Lotnicze z Lublina i Dęblina, władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele młodzieży i społeczności lokalnej.
Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz sprzed placówki do kościoła parafialnego. Mszę świętą  uświetniły Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina, homilię wygłosił ks. Waldemar Tkaczuk.
Po nabożeństwie wszyscy udali się przed budynek Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie przy obelisku poświęconym płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu rozpoczęła się część oficjalna.
Major Artur Ostrowski odczytał Apel Pamięci, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom i odegrany został utwór „Śpij kolego”. Złożono też wiązanki i wieńce przed pomnikiem patrona.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na hali sportowej. Pani Alina Kryjak powitała gości, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Następnie wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Dęblina pod dowództwem kpt. Andrzeja Greszty.
Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej – Danuta Kucio podziękowała za pomoc i wręczyła dyplomy Honorowego Przyjaciela Szkoły. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana przez dzieci i młodzieży z ZPO, upamiętniająca postać patrona.
Na zakończenie rozstrzygnięte zostały konkursy: plastyczny- na portret płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego, na którym patronat objął pan Tadeusz Sławecki, historyczny – wiedzy o Dywizjonie 303 i jego pierwszym dowódcy pod patronatem Fundacji Spadkobierców Dywizjonu 303 w Mińsku Mazowieckim, literacki – na przemówienie płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego do pilotów – mecenat objął gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski oraz poetycki - wiersz o pierwszym dowódcy Dywizjonu 303 – nagrody wręczył płk dypl. pil. Maciej TRELKA z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Zwycięzcy otrzymali również pamiątkowe dyplomy.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, a mieszkańcy wsi, dzieci i młodzież na grochówkę wojskową. Wolontariusze z Gimnazjum w Woli Osowińskiej zorganizowali kiermasz oraz loterię, z których dochód został przeznaczony na budowę świetlicy w Ugandzie.
Potem wystąpił pan Andrzej Królikowski z zespołem, a po nim pan Ryszard Kornicki, który opowiadał o swoim ojcu - ppłk. Franciszku Kornickim – ostatnim żyjącym dowódcy dywizjonów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Na koniec zaśpiewała Grupa Wokalna, działająca przy Towarzystwie Regionalnym w Woli Osowińskiej.
Na uroczystości poświęcone płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu licznie przybyli uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych, mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz wielu zaproszonych gości.