czwartek, 4 lipca 2013

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

Zestaw podręczników do kl. I

1.Zestaw „ELEMENTARZ XXI wieku”

NOWA ERA
2.Język angielski
NEW BINGO PLUS 1 Anna Wieczorek - podręcznik do nauki języka angielskiego dla szkoły podstawowej
1A i 1B
NEW BINGO PLUS 1 Anna Wieczorek- zeszyt ćwiczeń z elementami pisania
WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN
3. Religia
JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA – katechizm ( wer. 2011)
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
W. Kubik SJ i zeszyt ćwiczeń
Podręczniki do klasy II

1.„Nasze Razem w szkole” Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak
Wydawnictwo WSiP

Pakiet dla ucznia
- podręczniki z ćwiczeniami części 1 – 10
- wyprawka
- zajęcia komputerowe ( podręcznik z ćwiczeniami)
Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak
2.Język angielski
English Adventure 2. – podręcznik i zeszyt ćwiczeń (+ 2 CD) Wyd. Pearson Longman

3. Religia
BLISCY SERCU JEZUSA” kl. II wyd. WAM,
podręcznik i zeszyt ćwiczeńPodręczniki dla kl. III 

1. Razem w szkole – WSiP
Autorzy: J. Brzózka
Boks dla ucznia
2.Język angielski New Bingo Plus 3 Anna Wieczorek
podręcznik do nauki język angielskiego dla szkoły podstawowej 3A i 3B
WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN
Zeszyt ćwiczeń New Bingo Plus 3 : Anna Wieczorek
wyd. Szkolne PWN
3. Religia „.JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC 3”, wyd. WAM,
podręcznik i zeszyt ćwiczeńPodręczniki dla klasy  IV

Język polski
Podręcznik: „SŁOWA Z UŚMIECHEM” Literatura i kultura, Ewa Horwath, Anita Żegleń;
wyd. WSiP
Ćwiczenie: „SŁOWA Z UŚMIECHEM”, Nauka o języku i ortografia – zeszyt I-II
wyd. WSiP

Matematyka
Podręcznik: „Matematyka 4 M+”, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki;
- Matematyka 4 M +– „ Zeszyt ćwiczeń podstawowych” dla chętnych lub dzieci mających
problemy z liczeniem
- Matematyka 4 M + – „ Zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne”
- Matematyka 4 M+ – „Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne”
- Matematyka 4 M+ - „Zeszyt ćwiczeń. Ułamki”
- Matematyka 4 M+ - Zbiór zadań
Wyd. GWO

Historia
Podręcznik do historii i społeczeństwa: „Historia wokół nas”,– Radosław Lolo, Anna Pieńkowska i inni.
Wyd. WSiP 2012
Zeszyt ćwiczeń

Przyroda
Podręcznik+ ćwiczenie – (do nowej podstawy programowej !)
„Przyrodo witaj!” E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; wyd. WSiP

Plastyka
Podręcznik : „Plastyka - Odkrywamy na nowo” wyd. OPERON
Ćwiczenie: „Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej; M. Polskowska, L. Wyszkowska
wyd. OPERON

Muzyka
Podręcznik: „Muzyka – Odkrywamy na nowo”, wyd. OPERON
Ćwiczenie: „ Muzyka – Odkrywamy na nowo” M. Rykowska, Z. Szałko; wyd.OPERON

Technika
Podręcznik dla szkoły podstawowej– : „Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna.”
Autorzy: Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz
Podręcznik dla klas 4-6: „Zajęcia techniczne. Część techniczna dla klas 4-6”;
autor: Urszula Białka
Wyd. OPERON

Religia
„Zaproszeni przez Boga”, książka + ćwiczenie ks. Zbigniew Marek, wyd. WAM Kraków ( 2012 )

Język angielski
WELCOME FRIENDS 1 Student’s Book + CD. Podręcznik dla szkoły podstawowej
Dooley Jenny, Evans Virginia

WELCOME FRIENDS 1 Zeszyt ćwiczeń Wyd. Express Publishing

Podręczniki dla klasy  V


Język polski
Podręcznik: „SŁOWA Z UŚMIECHEM” Literatura i kultura, Ewa Horwath, Anita Żegleń;
wyd. WSiP
Ćwiczenie: „SŁOWA Z UŚMIECHEM”, Nauka o języku. Ortografia – zeszyt 1-2
wyd. WSiP

Matematyka
Podręcznik NOWA WERSJA: „Matematyka 5 M+”, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki;
- Matematyka 5 M +– „ Zeszyt ćwiczeń podstawowych” dla chętnych lub dzieci mających
problemy z liczeniem
- Matematyka 5 M + – „ Zeszyt ćwiczeń. GEOMETRIA” NOWA WERSJA
- Matematyka 5 M+ – „Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite cz. 1” NOWA WERSJA
- Matematyka 5 M+ – „Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite cz. 2” NOWA WERSJA
- Matematyka 5 M+ - Zbiór zadań
Wyd. GWO

Historia

Podręcznik do historii i społeczeństwa: „Historia wokół nas”,– Radosław Lolo, Anna Pieńkowska i inni.
Wyd. WSiP 2012
Zeszyt ćwiczeń

Przyroda
Podręcznik+ ćwiczenie – (do nowej podstawy programowej !)
„Przyrodo witaj!” E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; wyd. WSiP

Muzyka
Podręcznik do muzyki – kontynuacja z kl. IV
Plastyki

Podręcznik - kontynuacja z kl. IV

Religia
„Obdarowani przez Boga”, książka + ćwiczenie ;wyd. WAM Kraków

Język angielski

WELCOME FRIENDS 2 Student’s Book + CD. Podręcznik dla szkoły podstawowej
Dooley Jenny, Evans Virginia
WELCOME FRIENDS 2 Zeszyt ćwiczeń
Wyd. Express Publishing
Podręczniki dla klasy VI

Język polski
Podręcznik do kształcenia kulturowego + zeszyt ćwiczeń
„ JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT ”, H. Dobrowolska, wyd. WSiP, książka
Zeszyt ćwiczeń: „Jutro pójdę w świat”, H. Dobrowolska, wyd. WSiP

Matematyka
Podręcznik: „Matematyka wokół nas”; H. Lewicka i M. Kowalczyk; wyd. WSiP 2010
Zeszyt ćwiczeń: „Matematyka wokół nas” część 1 i 2 ; H. Lewicka i M. Kowalczyk;
wyd. WSiP 2010

Historia
Podręcznik: „Historia i społeczeństwo -Poznaję cię historio kl. VI”, G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń: „Poznaję cię historio kl. VI”, G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era

Przyroda
Podręcznik+ ćwiczenie – stare wydanie
„Przyrodo witaj!” E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; wyd. WSiP

Muzyka
Podręcznik do muzyki– kontynuacja z kl. V
Plastyki

Podręcznik – kontynuacja z kl. V
Religia
„Przemienieni przez Boga” wyd.WAM Kraków; książka + ćwiczenie

Język angielski

WELCOME FRIENDS 3 Student’s Book + CD. Podręcznik dla szkoły podstawowej
Dooley Jenny, Evans Virginia
WELCOME FRIENDS 3 Zeszyt ćwiczeń


PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W KL. I GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 
L. p.
Przedmiot
Tytuł
Autor
1
J.polski
„SWOIMI SŁOWAMI” Kl. 1-podręcznik do kształcenie literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania.
Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska i inni.
Wyd . Nowa Era
1.   
J. polski - ćwiczenie
„Nauka o języku dla gimnazjum” - ćwiczenie
 cz. 1 i 2 Nowa wersja.
D.Chwastnieska, D.Rożek
Wyd . GWO
2.   
Matematyka
MATEMATYKA  Kl. 1- podręcznik z serii Matematyka +

Pod redakcją M. Dobrowolskiej wyd.GWO
3.   
Matematyka
MATEMATYKA 1 Zbiór zadań
M. Braun, J. Lech
wyd.GWO
4.   
Chemia
CHEMIA NOWEJ ERY kl. 1”-podręcznik cz. 1
J. Kulawik, T. Kulawik,
M.Litwin wyd. Nowa Era
5.   
Chemia
„Chemia w zadaniach i przykładach” - zbiór dla Gimnazjum (granatowy) na lata 1-3
T. Kulawik, M. Litwin
wyd. Nowa Era
6.   
Fizyka
SPOTKANIA Z FIZYKĄ” -podręcznik Kl. 1 cz.1i 2
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
wyd. Nowa Era
7.   
Fizyka
Zbiór zadań do fizyki na 3 lata ( 2 sztuki)
R. Subieta
Wyd. Nowa Era
8.   
Geografia
GEOGRAFIA dla Gimnazjum kl. 1
Ćwiczenie
Atlas geograficzny (bezpłatny do podręcznika)
G. Chmielewska, J. Świboda
B. Dąbrowska
wyd. Operon
9.   
Biologia
PULS ŻYCIA  1– podręcznik + ćwiczenia
(Do nowej podstawy programowej!)
B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas
wyd. Nowa Era
10.   
Historia
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Kl. 1 – podręcznik +ćwiczenie (G. Wojciechowski)
St.  Roszak
wyd. Nowa Era
11.   
J. angielski
NEXT MOVE 2
Podręcznik + ćwiczenie (nowe podręczniki)
SUZANNE GAYNOR- PEARSON
12.   
Religia
W moim Kościele”
Wyd. Jedność Kielce
13.   
J. niemiecki
 KOMPASS 1 NEU- podręcznik z płytą CD i zeszyt ćwiczeń z płytą CD
E.Reymont, A. Sibiga
Wyd. Szkolne PWN
14.   
Plastyka
Kraina sztuki
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
B. Marcinkowska, L. Frydzińska-Świątczak
Wyd.PWN
15.   
Muzyka
Gra muzyka!” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Jan Oleszkowicz
Wyd. NOWA ERA


PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W KL. II GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

  
L. p.
Przedmiot
Tytuł
Autor
1
J.polski
„ SWOIMI SŁOWAMI” Kl. 2-podręcznik do kształcenie literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania.
Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska i inni.
Wyd . Nowa Era
2
J. polski - ćwiczenie
Nauka o języku dla gimnazjum” - ćwiczenie
 cz. 1 i 2 Nowa wersja.
D.Chwastnieska, D.Rożek
Wyd . GWO
3
Matematyka
MATEMATYKA 2- podręcznik serii Matematyka +
Pod redakcją M. Dobrowolskiej wyd.GWO
4
Matematyka
MATEMATYKA 2 Zbiór zadań
M. Braun, J. Lech
wyd.GWO
5
Chemia
CHEMIA NOWEJ ERY kl. 2”-podręcznik cz. 2
J. Kulawik, T. Kulawik,
M.Litwin wyd. Nowa Era
6
Fizyka
SPOTKANIA Z FIZYKĄ” -podręcznik cz. 3
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
wyd. Nowa Era
7
Geografia
GEOGRAFIA dla Gimnazjum kl. 2
Ćwiczenie
Atlas geograficzny przy podręczniku
M. Chrabelski,D. Dudaczyk
B. Dąbrowska
wyd. Operon
8
Biologia
PULS ŻYCIA  2– podręcznik + ćwiczenia
(Do nowej podstawy programowej!)
B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas
wyd. Nowa Era
9
Historia
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Kl. 2 – podręcznik + ćwiczenie
St.  Roszak
wyd. Nowa Era (od 2010)
10
J. angielski
New Exam Connections 2 podręcznik+ćwiczenie (I półrocze)
New Exam Connections 3 podręcznik+ćwiczenie ( II półrocze)
T.Garside, J. Spencer-Kępczyńska OXFORD
11
Wiedza o społeczeństwieNOWE!!!
Dziś i jutro, podręcznik z ćwiczeniami dla klas I – III część I
I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski,
wyd. Nowa Era
12
Religia
W miłości Ojca”
Wyd. Jedność Kielce
13
J. niemiecki
KOMPASS 2 NEU -podręcznik  do j. niemieckiego
Zeszyt ćwiczeń 2 do j. niemieckiego
E.Reymont, A. Sibiga
Wyd. Szkolne PWN
14.
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum
na dwa lata dla klas II-III
Urszula Białka
Wyd. OPERON
PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W KL. III GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

L. p.
Przedmiot
Tytuł
Autor
1
J.polski
„ SWOIMI SŁOWAMI” Kl. 3-podręcznik do kształcenie literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania.
Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska i inni.
Wyd . Nowa Era
2
J. polski - ćwiczenie
SWOIMI SŁOWAMI” kl.3 – podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
 cz. 1 i 2
Maciej Szulc i inni
Wyd . Nowa Era
3
Matematyka
MATEMATYKA  3- podręcznik z serii Matematyka +
Pod redakcją M. Dobrowolskiej
wyd. GWO  2011 lub późniejsze
4
Matematyka
MATEMATYKA 3 Zbiór zadań
M. Braun, J. Lech wyd. GWO
2011 lub późniejsze
5
Chemia
CHEMIA NOWEJ ERY kl.3”-podręcznik cz. 3
J. Kulawik, T. Kulawik,
M.Litwin wyd. Nowa Era
6
Fizyka
SPOTKANIA Z FIZYKĄ” -podręcznik cz. 4
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
wyd. Nowa Era
7
Geografia
GEOGRAFIA dla Gimnazjum kl. 3
Ćwiczenie
Atlas przy podręczniku
G. Chmielewska, W. Chmielewski
B. Dąbrowska
wyd. Operon
8
Biologia
PULS ŻYCIA  3– podręcznik + ćwiczenia
(Do nowej podstawy programowej!)
B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas
wyd. Nowa Era
9
Historia
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI Kl. 3 – podręcznik + ćwiczenie ( I.Janicka)
St.  Roszak
wyd. Nowa Era (2011)
10
J. angielski
New Exam Connections 3 podręcznik+ćwiczenie
T.Garside, J. Spencer-Kępczyńska OXFORD
11
Wiedza o społeczeństwie
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- podręcznik cz. 2
E Dobrzycka, K. Makara
wyd. Operon (2010 i późniejsze)
12
Religia
„ W życiu  i prawdzie”
Wyd. Jedność Kielce
13.
J. niemiecki
KOMPASS 3 - podręcznik i zeszyt ćwiczeń 3
E.Reymont, A. Sibiga
Wyd. Szkolne PWN