wtorek, 10 lipca 2018

Harmonogram dyżurów przedszkola
Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dzieci do przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego, prosimy o informację do sekretariatu szkoły na tydzień przed planowanym dyżurem danego przedszkolaINFORMACJA 

Przedszkole w Woli Osowińskiej pracuje do 29 czerwca 2018r. w godz. 8 00 - 14 00
W czasie wakacji tj. od 25 czerwca do 31 sierpnia będzie pełniony dyżur przez Przedszkola znajdujące się na terenie Gminy Borki według poniższego harmonogramu.