poniedziałek, 22 września 2014

Uroczyste obchody 110 rocznicy urodzin Dowódcy Dywizjonu 303 Patrona Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego


 Kliknij tutaj aby wyświetlić zdjęciaKliknij tutaj aby wyświetlić film 

Relacja TVP Lublin

 
 Kliknij tutaj aby wyświetlić film 

20 września 2014r. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej obchodziła 110. rocznicę urodzin patrona - twórcy i pierwszego dowódcy 303 Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego”.
Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz społeczności szkolnej sprzed placówki do kościoła parafialnego. Mszę świętą  uświetniły Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina, homilię wygłosił ks. por. Marcin Czerapski, który przybliżył postać wspaniałego lotnika – płk. pil. Z. Krasnodębskiego. Następnie udaliśmy się na teren boiska przed szkołę, gdzie znajduje się obelisk poświęcony patronowi. Tu wysłuchaliśmy oficjalnych powitań i wystąpień gości, m.in. gen. dyw. Jerzy Fryczyńskiego - reprezentującego Dowódcę Generalnego RSZ. Przypomniał on, że naród, który nie szanuje przeszłości i swoich bohaterów, nie ma przyszłości. Na uroczystość przybyli również: minister edukacji Tadeusz Sławecki, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, delegacje wojskowe, kombatanci oraz zaprzyjaźnione szkoły.
Kolejnym punktem programu było odczytanie Apelu Pamięci przez majora Artura Ostrowskiego, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom i odegrany został utwór „Śpij kolego”. Kolejną atrakcją był przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”, który wypuścił biało-czerwone dymy.
Następnie goście złożyli wieńce przed obeliskiem upamiętniającym postać płk. pil. Z. Krasnodębskiego. Po odegraniu „Marsza Lotników” rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pań: I. Smogorzewskiej, M. Karwowskiej i B. Skowron. Uwagę zgromadzonych przyciągnął pokaz musztry paradnej Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem kapitana Pawła Orłowskiego i występ Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Później wszyscy udali się do szkoły, gdzie otwarto Izbę Pamięci poświęconą płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu. Generał J. Fryczyński w imieniu generała Lecha Majewskiego – Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał na ręce pani dyrektor Danuty Kucio obraz przedstawiający samolot F-16. Goście z zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty. Znalazły się wśród nich szczątki Huricana - samolotu, na którym loty odbywał twórca Dywizjonu 303, udostępnione prze Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Na uroczystym obiedzie goście mieli okazję spróbować potraw regionalnych, m.in. woleńskich kartoflaków, na chętnych czekała też grochówka wojskowa. Potem rozpoczął się festyn historyczno – wojskowy, w którym udział wzięły, m.in. Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim i Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Osowińskiej. Stoiska promocyjne wystawiły przy szkole: 23. Baza Lotnictwa Taktycznego, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego, Klub Dowództwa Generalnego RSZ oraz Powiatowa Komenda Policji. 
W godzinach popołudniowych seniorzy lotnictwa spotkali się z dziećmi i młodzieżą z ZPO w Woli Osowińskiej oraz Szkoły Podstawowej w Leszkowicach im. Dywizjonu 301 na wspólnym śpiewaniu nieznanych piosenek związanych z lotnictwem, zamieszczonych w wydanym z tej okazji „Śpiewniku lotniczym”. Spotkanie prowadziła pani Alina Kryjak z Zespołem Wokalnym działającym przy miejscowym Towarzystwie Regionalnym. Wszyscy mieli niecodzienną okazję wysłuchać wspomnień kapitan PLL LOT Stanisława Błasiaka i starszego chorążego Mirosława  Majaka- adiutanta Mirosława Hermaszewskiego.
Pierwszy dzień uroczystości zakończyła dyskoteka integracyjna
    21 września 2014 roku rozpoczął się pokazem samoobrony prowadzonym przez  majora Andrzeja Grejnera z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Następnie przybyłe osoby obejrzały prezentację „Lotnik skrzydlaty, władca świata”. O godz. 14 odbył się najważniejszy punkt niedzielnego programu – występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

wtorek, 16 września 2014

Zaproszenie

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Borki, Dyrektor, Rada Rodziców,
Rada Pedagogiczna i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,


Z A P R A S Z A J Ą
na uroczyste obchody 110 rocznicy urodzin
Dowódcy Dywizjonu 303
Patrona Szkoły Podstawowej
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego
w Woli Osowińskiej

Program uroczystości: 

Dnia 20 września 2014 r.
11 00 -  Msza Święta w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej
12 00  -  Oficjalna część uroczystości
 - powitanie gości,
- wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
- Apel Pamięci
- przelot zespołu akrobacyjnego "Biało - Czerwone Iskry"
- Złożenie wieńców i wiązanek
- odegranie "Marsza Lotników"
12 50 - Program artystyczny
13 10 - Pokaz musztry paradnej i występ orkiestry wojskowej
13 30 - Otwarcie Izby Pamięci
14 10 – Uroczysty obiad
14 00- 17 00 – Festyn historyczno- wojskowy
17 00 – 20 00 –„ Lotnictwo w poezji, piosence i anegdocie”
20 00-22 00 – „Na marszowo, rockowo i ludowo"- dyskoteka integracyjna

 Dnia 21 września 2014 r.
           10 00 – „ Mundurowo i sportowo”- Festyn sportowo- rekreacyjny
           11 00 – „ Lotnik skrzydlaty władca świata” – prezentacja multimedialna
           11 30  - Zwiedzanie Muzeum Regionalnego
           13 00 – Obiad
           14 00Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Dla uczestników uroczystości w dniu 20 września 2014 r. organizator zapewnia wojskową grochówkę
z kuchni polowej.