piątek, 16 października 2020

Opłaty w ZPO

 

Opłata za dożywianie w Zespole Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej za październik 2020 r.

 

 

Szkoła Podstawowa                     63,00 zł (21 dni x 3,00 zł)

Przedszkole                                88,00 zł ( 22 dni x 4, 00 zł)

 

 

Wpłaty należy dokonywać do 15-tego każdego miesiąca                      w sekretariacie szkoły.

 

Odliczenie z dożywiania może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi trzy dni i dłużej w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

Udostępniamy Państwu numer konta bankowego na które można wpłacać pieniądze za dożywianie w Szkole Podstawowej oraz dożywianie  i godziny ponadwymiarowe w Przedszkolu.

 W tytule proszę napisać dane dziecka/ucznia, klasę             i miesiąc za który wnosicie Państwo opłatę.

 

Numer konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

96 8046 1012 2007 0552 1760 0006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz