środa, 1 czerwca 2022

XXIII Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej

    Tegoroczny finał Konkursu odbył się 28 maja pod Patronatem Honorowym Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, którego reprezentował Michał Zając - Wicestarosta Radzyński. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych i Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński,  a rzeczowego - Piekarnia „Stary Piekarz” Bogdana Smogorzewskiego w Woli Osowińskiej.

    Do Konkursu przystąpiło 33 recytatorów. Prezentacje, prowadzone przez uczniów, odbywały się w specjalnie do tego celu udekorowanych  dwóch salach - w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Rolniczych. W skład  komisji konkursowych wchodzili instruktorzy i nauczyciele:

-  Anna Kistelska, Aleksandra Strzałkowska- Chojnacka  - z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

-  Marta Nowakowska-Kozak,  Dominika Trykacz – z Domu Kultury w Kocku,

-  Elżbieta Hawryluk - z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim

-  Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka

-  Małgorzata Górna - polonistka

-  Magdalena Niewęgłowska – laureatka I Konkursu (w 2000 roku)

    Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz słodkie upominki - ciasteczka z miejscowej piekarni, a następnie zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na kapustę z grochem i kompot z rabarbaru.    W tym czasie obradowały komisje konkursowe, by ustalić wyniki Konkursu i zapisać je w protokołach. Jurorzy wytypowali również  recytatorów do Koncertu Laureatów, który poprowadziła Anna Kistelska z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Po gromko oklaskiwanych recytacjach tegorocznych uczestników Konkursu, wystąpiła Magdalena Niewęgłowska - laureatka I edycji w 2000 roku. Mistrzowsko przeczytała wzruszający tekst Józefa Obroślaka  - o początkach pracy Wacława Tuwalskiego w Tchórzewie - napisany na podstawie wspomnień Mamy Reginy, ówczesnej uczennicy tchórzewskiej szkoły. Z tematyką recytowanych utworów pięknie  komponowała się scenografia. Na szczególne podkreślenie zasługuje wystawa  obrazów miejscowej malarki-samouka Haliny Deleżuch. Siedemnaście malowideł o tematyce obyczajowej, religijnej, patriotycznej wypożyczono z Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej. 

                                                                                      

                                                         Wyniki konkursu

 

                                                         Kategoria  SP  kl.0-III

 

I.                nagroda       Wiktoria Zdanowska – Łukowski Ośrodek Kultury        

II.                                 Maksymilian Zdanowski - Łukowski Ośrodek Kultury

      III.                     Antoni Skowron - Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

Wyróżnienie:          Gabriela Kłoda - Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

                                Marcelina Latoch -  ZPO w Woli Osowińskiej            

                                Zuzanna Mocarz - ZPO w Woli Osowińskiej

                             

                                                           Kategoria SP  kl. IV-VI

 

       I.                         Oliwia Mirosław -  Szkoła Podstawowa w Maszkach

                                     (nominacja do 41, Małego Konkursu Recytatorskiego)                                              

       II.                       Lena Aleksandrowicz  – Łukowski Ośrodek Kultury

       III.                      Julia Skowron - Zespół  Placówek Oświatowych w Borkach

Wyróżnienie:            Barbara Liipińska - GOK w Ulanie -Majoracie     

                                  Julia Osiak - Łukowski Ośrodek Kultury

                                  Przemysław Zienkiewicz - GOK w Ulanie-Majoracie                          

Nagroda za gwarę:  Klaudia Sygnowska – Szkoła Podstawowa  w Maszkach

 

 

                                                          Kategoria SP kl. VII -VIII

 

I.                            Amelia Majcher - Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kleeberga w Kocku

( nominacja do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego)              

II.                            Anna Lipińska - GOK w Ulanie-Majoracie

III.                          Natalia Zając - ZPO w Woli Osowińskiej

                               

Wyróżnienie:          Maciej Radomyski - Łukowski Ośrodek Kultury

Nagroda za gwarę:  Gabriela Sikorska - SP im. F. Kleeberga w Kocku

  

                      Kategoria: szkoły ponadpodstawowe i osoby spoza systemu szkolnego

 

I.                            nie przyznano

II.                           nie przyznano

III.                          nie przyznano

                               

Wyróżnienie:          Grażyna  Sosnowska – GOK w Ulanie-Majoracie

Nagroda za gwarę:   Agata Kuryłło - Puławski Ośrodek Kultury

    Dyplomy Laureata i  nagrody książkowe,  ufundowane przez Powiat Radzyński,  wręczały: Krystyna Kożuch - prezes Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej,

dr Małgorzata Kulikowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej  

Agnieszka  Zając - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,

Beata Żurawska-Polkowska - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.    Spośród osób zaproszonych, w imprezie uczestniczyli:  Michał Zając - Wicestarosta Radzyński,  Alina Kryjak  - Sołtys Woli Osowińskiej (ufundowała i wręczyła pamiątkowe książki najmłodszej i najstarszej uczestniczce), Artur Firla - Przewodniczący Rady Rodziców w ZPO.

    Całą imprezę prowadzili uczniowie miejscowych szkół: Julia Gurtat  z Zespołu Placówek Oświatowych i Mateusz Białucha z Zespołu Szkół Rolniczych.

Informację opracowała Krystyna Kożuch

 

Kliknij, aby wyświetlić więcej zdjęć