poniedziałek, 23 maja 2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - organizacja dowozów i odwozów w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r.

W dniach od 24 do 26 maja 2022 r. odbędą się EGZAMINY ÓSMOKLASISTY.

W tych dniach będzie zorganizowany dowóz autobusem zgodnie z następującym harmonogramem:

godz.8:10 - Krzywie

godz.8:15 - Ruda, Sachalin

Odwozy odbędą się po skończonych egzaminach, ok. godz. 12:00.

Uczniowie z klas I-VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przedszkole w tych dniach pracuje normalnie.

Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie OKE Kraków: Informacje o egzaminie ósmoklasisty - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

 

Życzymy powodzenia naszym ÓSMOKLASISTOM!