środa, 18 maja 2022

Spotkanie prewencyjne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – asp. Piotrem Woszczakiem

Dopalacze, używki, bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne - to między innymi temat spotkania, które miało miejsce 17 maja 2022 r. w naszej szkole. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: młodszej (klasy: I-III) oraz starszej (klasy: IV-VIII).

Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat dopalaczy, używek, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencji prawnych.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są: przemoc, agresja, nękanie oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Podczas spotkania policjant wyjaśnił uczniom wiele pojęć związanych z zagrożeniem w sieci, jak również wyjaśnił czego uczniowie nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Zwrócił uwagę na niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie.

Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w naszej szkole i poza placówką np. podczas przerw, w autobusie i w domu. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz głęboko w to wierzymy, że pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielowi policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

Spotkanie zorganizowała pani pedagog Andżelika Sałata.