sobota, 28 grudnia 2019

Betlejemskie Światło Pokoju 2019

W sobotę 21 grudnia br. w godzinach porannych dh.  Anna Guz oraz dh. Zuzanna Mateusiak  z 17 Drużyny Harcerskiej „eR eF” im. płk. pil. Zdzisława Krasndębskiego wraz z  drużynową oraz druhem Radosławem Sałatą udali się do Łukowa, aby odpalić płomień, który przywędrował  z Groty Narodzenia Pańskiego w  Betlejem.
Uroczyste przekazanie odbyło się w niedzielę 22 grudnia o godz. 8.00 podczas Mszy Św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej.                           
       Światełko uroczyście przekazały zuchy z 30 Gromady Zuchowej „Rude Wiewiórki” Oskar Zając i Emilia Chudowolska wraz z drużynowymi Anną Siudaj, Mileną Latoch-Malesą, druhem Radosławem Sałatą oraz zuchy i harcerze, którzy oczekiwali z lampionami pod ołtarzem.            Tegoroczne hasło BŚP brzmi: "Światło, które daje moc", co stanowi nawiązanie do słów Jana Pawła II:                                                                                                                                 
   „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym - dialog zbawienia”.
 Ideę Betlejemskiego Światła Pokoju zainicjowali w 1986 r. skauci z Austrii. Polscy harcerze angażują się w nią od 1991 r. Przekazują Betlejemskie Światło Pokoju do Niemiec, na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji, a także skautom skandynawskim.
Dzięki licznej grupie zuchów i harcerzy uczestniczących we Mszy Św. to wydarzenie  miało wyjątkowy charakter.                                                                                    

Czuwaj!  
 pwd. Milena Latoch-Malesa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz