czwartek, 5 grudnia 2019

KONKURS WIEDZY LOTNICZEJ „POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE – DAWNIEJ I DZIŚ”W dniu 4 grudnia w naszej szkole został przeprowadzony konkurs „Polskie Lotnictwo Wojskowe – dawniej i dziś”. Jego organizatorami byli: Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Miał on na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy lotniczej, związanej z naszym patronem płk. pil. Zdzisławem Krasnodębskim oraz Dywizjonem 303, a także kultywowanie tradycji lotniczych. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas od piątej do ósmej.
Na początku pani dyrektor – Agnieszka Zając powitała członków komisji konkursowej, którą tworzyli: prezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – mjr mgr Mirosław Michaluk oraz wiceprezesi: płk dypl. pil. Krzysztof Żuk i płk dypl. pil. Zdzisław Mularski. Następnie oddała głos mjr. mgr. Mirosławowi Michalukowi, który wyjaśnił jak będzie przebiegał konkurs. Uczniowie rozwiązywali test, składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Po jego napisaniu mieli możliwość wysłuchania ciekawych informacji o lotnictwie i ludziach z nim związanych od jednego z pilotów. W tym czasie prace zostały sprawdzone przez komisję.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczowe. Miejsca na podium zajęli:
I miejsce – Justyna Kulik z klasy 8
II miejsce – Natalia Polkowska z klasy 7
III miejsce – Mateusz Zbiciak z klasy 8

Mjr mgr Mirosław Michaluk podziękował za udział w konkursie, podkreślił wysoki poziom przygotowania uczestników i pogratulował dużej wiedzy o lotnictwie.
Na koniec głos zabrała ponownie pani dyrektor – Agnieszka Zając, która podziękowała gościom za wizytę w naszej szkole, za współpracę, a wszystkim uczniom za zaangażowanie w przygotowanie do konkursu oraz pogratulowała nagrodzonym.

Monika Jędrzejkiewicz

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz